Opleiding Edelstenen & Persoonlijke ontwikkeling

De vier opleidingsmodules 2020 – 2021

De opleiding heeft als doel je een stevige basis te geven voor het werken met de Edelstenen en je tevens met behulp van de edelstenen persoonlijk te ontwikkelen. Het toepassen van Edelstenen voor persoonlijk gebruik of in huis is vaak iets wat we met ons gevoel doen. Deze jaaropleiding biedt je echter de mogelijkheid om jouw kennis over de Edelstenen enorm te verbreden en te verdiepen. Kennis over het ontstaan, maar ook over de kwaliteiten en de toepassingsmogelijkheden van de edelstenen. Hiermee leer je heel gericht gebruik te maken van de kwaliteiten van de Edelstenen waardoor het effect op het persoonlijk welbevinden en de harmonie aanzienlijk toeneemt.

Voor wie?

Jij hebt mogelijk al lang een voorliefde voor Edelstenen of wellicht is jouw interesse wat meer recent ontstaan. Hoe kun je jouw belangstelling voor Edelstenen en mineralen meer handen en voeten geven, is misschien hierbij jouw vraag. Wel, het allerbelangrijkste hierbij is – en nu spreek ik uit mijn eigen ervaring – het gaan werken met de Edelstenen. Des te meer je de Edelstenen gaat toepassen in jouw persoonlijk leven, des te meer je gaat ervaren wat de werking van de stenen is. De opleiding biedt je de mogelijkheid om de stenen heel praktisch te leren gebruiken. In eerste instantie voor jouw eigen welzijn en jouw eigen leefomgeving. Je gaat ervaren wat de stenen toevoegen in jouw leven. Deze ervaring laat de mogelijkheden van het werken met stenen als het ware inbedden in jezelf. Je kunt dan gaan putten uit kennis in combinatie met het weten dat is ontstaan uit jouw persoonlijke ervaring.

De mogelijkheden

Met behulp van de Edelstenen kun je jouw eigen leven meer in balans brengen of de harmonie in jouw huis optimaliseren. Hiernaast kun je met de kennis en ervaring die je opdoet in de opleiding ook andere mensen inspireren. Wellicht ontstaat de behoefte om anderen te adviseren wat ze met Edelstenen kunnen gaan doen. Hiervoor krijg je voldoende handvatten aangereikt. In de opleiding leer je de verschillende toepassingsmogelijkheden kennen. Met deze kennis kun je helder en duidelijk uitleggen wat de invloed van een bepaalde steen is op iemands welzijn, maar ook op de persoonlijke leef- of werkomgeving. Hiermee kun je gericht aanbevelingen doen om de persoonlijke situatie te verbeteren.

De stenen vertellen

Wij kunnen heel veel leren over Edelstenen. Uit de boeken die hierover zijn geschreven en ook in deze jaaropleiding. Nog belangrijker echter is het gegeven dat de stenen zelf ons onderwijzen. Door meer met edelstenen te doen, leren we de stenen zien, begrijpen, gewaarworden en waarderen. Een Edelsteen is een ‘levend’ wezen en beschikt over oude wijsheid. Deze is niet vast te leggen in een boek. Het is slechts bij benadering uit te drukken in woorden. Iedere steen is uniek, ook al is deze van eenzelfde soort. Deze uniciteit maakt dat iedere steen zijn eigen verhaal ‘vertelt’. Dit is de informatie die je meer en meer tot je zult nemen als je met stenen gaat werken. Je gaat dan de stenen ervaren. Dan besef je dat zij de werkelijke leraren zijn en ons kunnen verrijken met hun specifieke energie en oeroude wijsheid. Door Edelstenen te zien, vast te houden en te voelen, wordt je de boodschappen van de stenen gewaar. Deze gewaarwording is heel specifiek voor jou. Voor een ander persoon kunnen de boodschappen van de steen heel anders zijn. Jouw innerlijk gaat communiceren met de steen en de steen schenkt jou zijn bijzondere informatie en kracht, passend bij jouw innerlijke behoefte.

Na het afronden van de verschillende modules van de opleiding ben jij in staat om :

 • Edelstenen te begrijpen en waar te nemen
 • Edelstenen gericht in te zetten voor een persoonlijke situatie
 • Edelstenen volgens en uitgebreide analyse voor jezelf of een ander te selecteren
 • Edelstenen intuïtief te kiezen
 • Edelstenen te selecteren voor in een leefruimte

 

Het programma

De opleiding bestaat uit 4 modules, die ieder ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. De kosten van een module zijn € 495,-. Dit is inclusief cursusmap met inhoud, schrijfmateriaal, koffie/thee en verantwoord biologisch lekkers. Als lunch wordt een biologisch vegetarische soep geserveerd.

In de opleiding zal op verschillende onderdelen gebruik worden gemaakt van de expertise van externe vakmensen.

Module 1

lesdag 1: 1 november 2020

Edelstenen en mineralen zijn vaak diep in de aarde ontstaan. Door dit ontstaan hebben ze helende krachten verzameld. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor de toepassing op de mens en zijn omgeving.

 • Van gesteente tot edelsteen
 • Het vormingsprincipe
 • De invloed van de ontstaanswijze op de toepassing
 • De passende stenen bij jouw persoonlijke situatie

Er zijn overeenkomsten tussen het etherisch ontstaan van de aarde en het ontstaan van de mens.

 • Het proces van incarnatie
 • De lichtkracht

lesdag 2: 6 december 2020

Ook de opbouw van een kristal speelt een essentiële rol in de waarde en de werking van een Edelsteen. De verschillende kristalstelsels hebben duidelijk overeenkomsten met de leefstijlen van de mens.

 • De innerlijke structuur van edelstenen
 • Het menselijk karakter
 • De toepassing van de kristalstructuur
 • Welke stenen passen bij jouw persoonlijkheid

Het etherische ontstaan van Edelstenen en die van de mens komt op meerdere vlakken met elkaar overeen.

 • Het proces van kristallisatie
 • De ontwikkeling en groei

lesdag 3: 14 februari 2021

Edelstenen zijn er in de meest prachtige kleuren. We weten maar al te goed dat kleuren effect hebben op ons gemoed. De kleur heeft een toegevoegde waarde op de werking van de stenen.

 • Het ontstaan van kleuren
 • Het kleurenwiel
 • Het effect van kleuren in edelstenen

lesdag 4: 14 maart 2021

Door een nauwkeurige analyse van de persoonlijke situatie kun je de keuze uit het aantal geschikte stenen enorm verfijnen. Het is een onderbouwde methode die je op jezelf gaat toepassen.

 • De benodigde ingrediënten uit de vorige lessen
 • De fundamentele kenmerken van de persoonlijke situatie
 • Het maken van een analyse op basis van jouw eigen situatie

 

Module 2

lesdag 1: 14 juni 2020

Dat edelstenen een heilzame werking op de mens hebben is bij velen al wel bekend. Wat echter maar weinig mensen weten is hoe dit nu eigenlijk in zijn werk gaat.

 • De informatie overdracht tussen edelsteen en mens
 • Vormen en signatuur van edelstenen
 • Reinigen en onderhouden van edelstenen

lesdag 2: 19 juli 2020

Deze lesdag staat in het teken van de twaalf belangrijkste helende edelstenen. Dit zijn edelstenen die je in het dagelijks leven kunt gebruiken en die een vrij directe uitwerking hebben op de mens.

 • De twaalf 'EHBO' stenen
 • De praktische wijze van toepassen van deze 12 stenen
 • Behandeling en preventie van aandoeningen

lesdag 3: 23 augustus 2020

Edelstenen kiezen we vaak uit op gevoel. Meestal gebruiken we hiervoor slechts 1 methode en komen dan vaak uit op dezelfde stenen. Er zijn meerdere methodes die ieder een ander deel van onze intuïtieve vermogens aanspreken. Heel verrassend is dan om te ontdekken welke stenen nog meer bij je passen.

 • De verschillende manieren van intuïtief kiezen
 • De eenheid tussen ziel, lichaam, verstand en geest
 • De persoonlijke steencirkel en de vier elementen

lesdag 4: 6 september 2020

Mediteren met stenen en mineralen kan een verademend effect hebben op ons jachtige en hectische leven. Wij vergeten onszelf vaak in het gebeuren van alledag en raken onszelf hierdoor kwijt. Het gevoel ‘dat we worden geleefd’ speelt bij veel mensen een rol. Hoe zorgen we er voor dat wij het leven zelf leven in plaats van dat het leven ons leeft? 

 • Wat is meditatie en wat zijn de effecten hiervan op jezelf
 • Verschillende manieren om met edelstenen te mediteren
 • Communiceren met de edelstenen

 

Module 3

lesdag 1: 18 oktober 2020

Het plaatsen van Edelstenen of Kristallen in de woon- of werkomgeving heeft een grote invloed op de atmosfeer. Rekening houdend met de functie van de ruimte en de kwaliteiten van het kristal, kun je de atmosfeer verbeteren of veranderen.

 • Geschikte edelstenen voor in huis of werkruimte
 • Het effect van edelstenen in de ruimte
 • De juiste afmeting van een steen

lesdag 2: 15 november 2020

Ons huis is de meest belangrijke ruimte waarin we tot rust willen komen en ons veilig en geborgen horen te voelen. Edelstenen kunnen hierin een grote bijdrage leveren.

 • De grondbeginselen van de Feng Shui
 • De 5 elementen
 • Edelstenen en de bijbehorende elementen

lesdag 3: 13 december 2020

Het is belangrijk om in ons huis een ‘gewijde’ plek te creëren om ons stevig in dit leven te kunnen verankeren. In heel veel culturen is dit een reeds lang toegepast gebruik. Het is een plek waar we rust, kracht, inspiratie en inzichten kunnen opdoen.

 • Edelstenen en het geloof
 • De drie eenheid; lichaam, geest en ziel
 • Een persoonlijk altaar met edelstenen

lesdag 4: 28 februari 2021

Edelstenen beïnvloeden de energie in een ruimte, bij een mens of bij een activiteit. De helende krachten van edelstenen resoneren prachtig met klanken, kleuren en kunst. Dit is een belevingsdag waarin we de kracht van de edelstenen gaan ervaren samen met de klanken van verschillende instrumenten. De diep helende werking is onmiskenbaar voelbaar. Edelstenen en driedimensionale schilderijen versterken elkaar en werken diep in op alle niveaus in de mens. Versterking, bekrachtiging, heling en transformatie vinden plaats.

 

Module 4

lesdag 1: 11 april 2021

Een kristaladvies voor een woning of een werkruimte kan tot subtiele en opvallende veranderingen leiden voor de bewoners of de gebruikers van de ruimte.

 • Voorbereiding en plan van aanpak
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Analyse versus intuïtie

lesdag 2: 9 mei 2021

Deze les staat in het teken van een huisbezoek. De informatie die ter beschikking wordt gesteld en die je zelf vergaart, zijn de ingrediënten voor het maken van een kristaladvies voor de bewoners.

 • Gesprek met de bewoners
 • Rondleiding en inventarisatie
 • Waarneming en gewaarwording

lesdag 3: 6 juni 2021

De presentatie van jouw eigen kristaladvies vindt plaats in de veilige omgeving van de opleidingsgroep. Het stellen van vragen en het geven van feedback door de mede cursisten brengen mogelijk nog andere inzichten. Met deze gegevens kan het advies nog worden aangevuld of aangescherpt, voordat het aan de bewoners wordt overhandigd.

 • Presentatie individuele kristaladviezen
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van feedback

Na deze les dient de definitieve versie van het kristaladvies zowel schriftelijk als digitaal te worden ingeleverd. De rapporten worden voorgelegd aan de bewoners.

lesdag 4: 4 juli 2021

Het is natuurlijk erg leuk om te weten wat de mening van de bewoners is over de ingediende kristaladviezen. Een van de bewoners zal hier iets over komen vertellen.

 • Terugkoppeling bewoner(s)
 • Evaluatie kristaladviezen

Een methode om een Edelsteen in huis of in de tuin te positioneren is met behulp van een wichelroede. Een expert zal ons hierover meer vertellen.

 • Aardstralen, wateraders, energiebanen in de aarde
 • Wichelroede lopen
 • De juiste steen op de juiste plek

 

Edelstenen Workshops

“Ontdek de werking en toepassing van geneeskrachtige stenen”.

Tijdens deze cursus leer je jezelf openstellen voor de bijzondere kwaliteiten van edelstenen en mineralen. Kennis over het aardse ontstaan, de eigenschappen en de kleuren geven je inzicht in de werking van stenen. Je leert hoe je ze kunt toepassen in jouw dagelijks leven. We oefenen met verschillende stenen, zodat jij de werking van deze stenen kunt gaan ervaren. Zeer verrassende en interactieve cursus.

Op vrijdagochtend 10.00 tot 12.30 uur of vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Dit is afhankelijk van de aanmeldingen. Maximaal 9 deelnemers.De startmoment voor een nieuwe serie zijn 27 maart (ochtend) en 3 april (avond). Echter, je kunt op ieder willekeurig moment instappen in de cursus en ook een losse workshop volgen!

Kosten € 37,50 per keer; dit is inclusief map, documentatie en uitwerking, schrijfmateriaal, oefenen met verschillende edelstenen en mineralen, koffie/thee en lekkers. 

Deze workshops worden op verzoek ingepland. Het programma is grotendeels verschoven naar een opleiding bestaande uit vier modules. Heb je belangstelling, geef dit dan aan. Bij een minimale deelname van 4 personen kan een workshop worden ingepland.

Het ontstaan van mineralen, 5/6/2020 avond en 26/6/2020 ochtend
 • Ontstaanswijze en vorming
 • Mineraalvormende elementen
 • De toepassing op jouw persoonlijke situatie
Kristalstructuren en persoonlijke levensstijlen, 3/7/2020 avond en 24/7/2020 ochtend
 • Kristalvormen
 • Levensstijlen
 • Het effect en de toepassing van kristalstructuren
De kleur van mineralen, 4/9/2020 avond en 28/8 ochtend
 • Het kleurenwiel
 • Het ontstaan van kleuren
 • Het effect van en het genezen met mineraalkleuren
De praktische toepassing van stenen, 2/10/2020 avond en 25/9/2020 ochtend
 • Het hoe en waarom van de genezende werking
 • Vormen en mogelijkheden van het toepassen
 • Reiniging en onderhoud van stenen
Het analytisch kiezen van stenen, 6/11/2020 avond en 30/10/2020 ochtend
 • Kies de steen die past bij jouw levenssitutie
 • Stenen die passen bij jouw sterrenbeeld
 • Stenen die horen bij een bijzondere gelegenheid
Het intuïtief kiezen van stenen, 4/12/2020 avond en 27/11/2020 ochtend
 • Hoe kies je intuïtief de juiste steen
 • Jouw persoonlijke geneeskrachtige stenen
 • De steencirkel
De twaalf belangrijkste stenen, 18/12/2020 avond en 11/12/2020 ochtend
 • 12 Stenen als praktische huisapotheek
 • Wanneer pas je ze toe in je dagelijks leven
 • Behandeling en preventie van aandoeningen
Mediteren met stenen, nader te bepalen
 • Groepsmeditatie
 • Meditatie op jouw persoonlijke steen
 • Communiceren met stenen

Cursus Bach Bloesemremedies

Naast de bovengenoemde workshops wordt op de Edelstenenzolder ook een cursus gegeven in de Bach Bloesemremedies. De Bach Bloesemremedies zijn natuurlijke remedies van bloesems van wilde planten, struiken en bomen. Deze remedies herstellen en versterken het zelfgenezend vermogen.

Je leert de kwaliteiten van de remedies kennen en de subtiele verschillen tussen de 38 verschillende remedies. Zo kun je ze gericht gaan toepassen voor jezelf en je gezinsleden.

Op donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur. De startdatum voor het najaar 2019 is 3 oktober!

Kosten € 275,- per cursus van 9 lessen.

Voor meer informatie over de Bach Bloesems en de actuele data, kijk op http://www.adahlayn.nl/bachbloesemremedies.html en http://www.adahlayn.nl/cursussen-en-workshops.html

Locatie: 

De Edelstenenzolder
Adelaine Legters
Oude Wehlseweg 19
7007 GE Doetinchem

Aanmelden:
Tel: 06-49895722  Email: info@adahlayn.nl