Bach Bloesem opleiding niveau 1

Officiële cursus Bach Niveau 1 

Dr. Bach geloofde dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen welbevinden. Hij wilde anderen leren om zichzelf te helpen. Hij publiceerde zijn ontdekkingen aangaande de bloesems altijd snel en bleef tot aan zijn dood zijn werk herzien en gaf vele lezingen. Deze overdracht van kennis wordt tot op heden in al zijn eenvoud voortgezet door verschillende Bach trainers, in samenwerking met het Internationale Bach Opleidingscentrum. Hiervoor kun je nu ook bij De Edelstenenzolder terecht. De cursussen zijn officieel erkend door het Bach Centre en na het volgen van een bepaald niveau ontvangt u een certificaat, waarmee u door kunt gaan naar het volgende niveau. Je kunt je kennis ook verdiepen door het volgen van speciale themadagen.

Wat wordt er in de cursus behandeld?

De cursus behandelt een breed scala aan onderwerpen; een overzicht van alle 38 Bach remedies, informatie over de Reddingsremedie* of crisis/noodgeval formule*, selectie en toepassing van de Bach remedies in het dagelijkse leven voor jezelf, vrienden, familie en dieren. Het cursusmateriaal omvat een aantal opdrachten. Je maakt gebruik van de boeken en uw eigen levenservaring om deze te maken. Waar nodig krijg je aanvullende tips en worden jouw vragen beantwoordt. 

Hoeveel tijd neemt de cursus in beslag?

Na afloop van de cursus (of soms tijdens de cursus) leg je een toets af. Deze wordt binnen 14 dagen beoordeeld. Bij een positieve beoordeling, ontvang je binnen twee maanden van het Bach Centre een certificaat.  We adviseren je om voldoende tijd te nemen om de lesinhoud eigen te maken en deze waar mogelijk in de praktijk toe te passen.

Wat is het verschil tussen de mondelinge en de schriftelijke Niveau 1 cursus?

Tijdens de mondelinge 2-daagse Niveau 1 cursus worden alle Bach remedies in de cursustijd behandeld. Daarna hebt je minimaal drie maanden nodig om de Bach remedies te gebruiken en ze zodoende te leren kennen, voordat je Niveau 2 kunt volgen. Tijdens de schriftelijke cursus doe je voldoende persoonlijke ervaring op, zodat je direct na afloop hiervan een Niveau 2 cursus kunt volgen.  

De data en de voor deze Niveau 1 opleiding zijn:

 • Een driedaagse training op 28 november, 29 november en 5 of 6 december 2021
 • Een tweedaagse training op 21 en 28 februari 2022
 • Een driedaagse training op 17, 18 en 24 april 2022
 • Een tweedaagse training op 24 en 31 augustus 2022
 • Een driedaagse training op 30 en 31 oktober en op 6 november 2022

De kosten voor een tweedaagse training bedragen 225,- voor lesdagen van 10.00 tot 18.00 uur.  De kosten voor een driedaagse training zijn 295,- voor lesdagen van 11.00 tot 17.00 uur.In een driedaagse training is de stof meer verdeeld, zodat deze eenvoudiger kan worden opgenomen. Ook is er meer ruimte voor uitwisseling en vragen over de remedies.

Voor meer informatie over de officieel erkende Bach cursussen, zie

https://cursist.tshealthacademy.nl/cursussen/bach-cursussen

Opleiding Edelstenen & Persoonlijke ontwikkeling

De vier opleidingsmodules 2020 – 2021

De opleiding heeft als doel je een stevige basis te geven voor het werken met de Edelstenen en je tevens met behulp van de edelstenen persoonlijk te ontwikkelen. Het toepassen van Edelstenen voor persoonlijk gebruik of in huis is vaak iets wat we met ons gevoel doen. Deze jaaropleiding biedt je echter de mogelijkheid om jouw kennis over de Edelstenen enorm te verbreden en te verdiepen. Kennis over het ontstaan, maar ook over de kwaliteiten en de toepassingsmogelijkheden van de edelstenen. Hiermee leer je heel gericht gebruik te maken van de kwaliteiten van de Edelstenen waardoor het effect op het persoonlijk welbevinden en de harmonie aanzienlijk toeneemt.

Voor wie?

Jij hebt mogelijk al lang een voorliefde voor Edelstenen of wellicht is jouw interesse wat meer recent ontstaan. Hoe kun je jouw belangstelling voor Edelstenen en mineralen meer handen en voeten geven, is misschien hierbij jouw vraag. Wel, het allerbelangrijkste hierbij is – en nu spreek ik uit mijn eigen ervaring – het gaan werken met de Edelstenen. Des te meer je de Edelstenen gaat toepassen in jouw persoonlijk leven, des te meer je gaat ervaren wat de werking van de stenen is. De opleiding biedt je de mogelijkheid om de stenen heel praktisch te leren gebruiken. In eerste instantie voor jouw eigen welzijn en jouw eigen leefomgeving. Je gaat ervaren wat de stenen toevoegen in jouw leven. Deze ervaring laat de mogelijkheden van het werken met stenen als het ware inbedden in jezelf. Je kunt dan gaan putten uit kennis in combinatie met het weten dat is ontstaan uit jouw persoonlijke ervaring.

De mogelijkheden

Met behulp van de Edelstenen kun je jouw eigen leven meer in balans brengen of de harmonie in jouw huis optimaliseren. Hiernaast kun je met de kennis en ervaring die je opdoet in de opleiding ook andere mensen inspireren. Wellicht ontstaat de behoefte om anderen te adviseren wat ze met Edelstenen kunnen gaan doen. Hiervoor krijg je voldoende handvatten aangereikt. In de opleiding leer je de verschillende toepassingsmogelijkheden kennen. Met deze kennis kun je helder en duidelijk uitleggen wat de invloed van een bepaalde steen is op iemands welzijn, maar ook op de persoonlijke leef- of werkomgeving. Hiermee kun je gericht aanbevelingen doen om de persoonlijke situatie te verbeteren.

De stenen vertellen

Wij kunnen heel veel leren over Edelstenen. Uit de boeken die hierover zijn geschreven en ook in deze jaaropleiding. Nog belangrijker echter is het gegeven dat de stenen zelf ons onderwijzen. Door meer met edelstenen te doen, leren we de stenen zien, begrijpen, gewaarworden en waarderen. Een Edelsteen is een ‘levend’ wezen en beschikt over oude wijsheid. Deze is niet vast te leggen in een boek. Het is slechts bij benadering uit te drukken in woorden. Iedere steen is uniek, ook al is deze van eenzelfde soort. Deze uniciteit maakt dat iedere steen zijn eigen verhaal ‘vertelt’. Dit is de informatie die je meer en meer tot je zult nemen als je met stenen gaat werken. Je gaat dan de stenen ervaren. Dan besef je dat zij de werkelijke leraren zijn en ons kunnen verrijken met hun specifieke energie en oeroude wijsheid. Door Edelstenen te zien, vast te houden en te voelen, wordt je de boodschappen van de stenen gewaar. Deze gewaarwording is heel specifiek voor jou. Voor een ander persoon kunnen de boodschappen van de steen heel anders zijn. Jouw innerlijk gaat communiceren met de steen en de steen schenkt jou zijn bijzondere informatie en kracht, passend bij jouw innerlijke behoefte.

Na het afronden van de verschillende modules van de opleiding ben jij in staat om :

 • Edelstenen te begrijpen en waar te nemen
 • Edelstenen gericht in te zetten voor een persoonlijke situatie
 • Edelstenen volgens en uitgebreide analyse voor jezelf of een ander te selecteren
 • Edelstenen intuïtief te kiezen
 • Edelstenen te selecteren voor in een leefruimte

 

Het programma

De opleiding bestaat uit 4 modules, die ieder ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. De kosten van een module zijn € 495,-. Dit is inclusief cursusmap met inhoud, schrijfmateriaal, koffie/thee en verantwoord biologisch lekkers. Als lunch wordt een biologisch vegetarische soep geserveerd.

In de opleiding zal op verschillende onderdelen gebruik worden gemaakt van de expertise van externe vakmensen.

Module 1

lesdag 1: zondag 13 februari 2022

Edelstenen en mineralen zijn vaak diep in de aarde ontstaan. Door dit ontstaan hebben ze helende krachten verzameld. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor de toepassing op de mens en zijn omgeving.

 • Van gesteente tot edelsteen
 • Het vormingsprincipe
 • De invloed van de ontstaanswijze op de toepassing
 • De passende stenen bij jouw persoonlijke situatie

Er zijn overeenkomsten tussen het etherisch ontstaan van de aarde en het ontstaan van de mens.

 • Het proces van incarnatie
 • De lichtkracht

lesdag 2: zondag 13 maart 2022

Ook de opbouw van een kristal speelt een essentiële rol in de waarde en de werking van een Edelsteen. De verschillende kristalstelsels hebben duidelijk overeenkomsten met de leefstijlen van de mens.

 • De innerlijke structuur van edelstenen
 • Het menselijk karakter
 • De toepassing van de kristalstructuur
 • Welke stenen passen bij jouw persoonlijkheid

Het etherische ontstaan van Edelstenen en die van de mens komt op meerdere vlakken met elkaar overeen.

 • Het proces van kristallisatie
 • De ontwikkeling en groei

lesdag 3: zondag 10 april 2022

Edelstenen zijn er in de meest prachtige kleuren. We weten maar al te goed dat kleuren effect hebben op ons gemoed. De kleur heeft een toegevoegde waarde op de werking van de stenen.

 • Het ontstaan van kleuren
 • Het kleurenwiel
 • Het effect van kleuren in edelstenen

lesdag 4: zondag 8 mei 2022

Door een nauwkeurige analyse van de persoonlijke situatie kun je de keuze uit het aantal geschikte stenen enorm verfijnen. Het is een onderbouwde methode die je op jezelf gaat toepassen.

 • De benodigde ingrediënten uit de vorige lessen
 • De fundamentele kenmerken van de persoonlijke situatie
 • Het maken van een analyse op basis van jouw eigen situatie

 

Module 2

lesdag 1:zondag 12 juni 2022

Dat edelstenen een heilzame werking op de mens hebben is bij velen al wel bekend. Wat echter maar weinig mensen weten is hoe dit nu eigenlijk in zijn werk gaat.

 • De informatie overdracht tussen edelsteen en mens
 • Vormen en signatuur van edelstenen
 • Reinigen en onderhouden van edelstenen

lesdag 2: zondag 10 juli 2022

Deze lesdag staat in het teken van de twaalf belangrijkste helende edelstenen. Dit zijn edelstenen die je in het dagelijks leven kunt gebruiken en die een vrij directe uitwerking hebben op de mens.

 • De twaalf 'EHBO' stenen
 • De praktische wijze van toepassen van deze 12 stenen
 • Behandeling en preventie van aandoeningen

lesdag 3: zondag 14 augustus 2022

Edelstenen kiezen we vaak uit op gevoel. Meestal gebruiken we hiervoor slechts 1 methode en komen dan vaak uit op dezelfde stenen. Er zijn meerdere methodes die ieder een ander deel van onze intuïtieve vermogens aanspreken. Heel verrassend is dan om te ontdekken welke stenen nog meer bij je passen.

 • De verschillende manieren van intuïtief kiezen
 • De eenheid tussen ziel, lichaam, verstand en geest
 • De persoonlijke steencirkel en de vier elementen

lesdag 4: zondag 11 september 2022

Mediteren met stenen en mineralen kan een verademend effect hebben op ons jachtige en hectische leven. Wij vergeten onszelf vaak in het gebeuren van alledag en raken onszelf hierdoor kwijt. Het gevoel ‘dat we worden geleefd’ speelt bij veel mensen een rol. Hoe zorgen we er voor dat wij het leven zelf leven in plaats van dat het leven ons leeft? 

 • Wat is meditatie en wat zijn de effecten hiervan op jezelf
 • Verschillende manieren om met edelstenen te mediteren
 • Communiceren met de edelstenen

 

Module 3

lesdag 1: nader te bepalen

Het plaatsen van Edelstenen of Kristallen in de woon- of werkomgeving heeft een grote invloed op de atmosfeer. Rekening houdend met de functie van de ruimte en de kwaliteiten van het kristal, kun je de atmosfeer verbeteren of veranderen.

 • Geschikte edelstenen voor in huis of werkruimte
 • Het effect van edelstenen in de ruimte
 • De juiste afmeting van een steen

lesdag 2: nader te bepalen

Ons huis is de meest belangrijke ruimte waarin we tot rust willen komen en ons veilig en geborgen horen te voelen. Edelstenen kunnen hierin een grote bijdrage leveren.

 • De grondbeginselen van de Feng Shui
 • De 5 elementen
 • Edelstenen en de bijbehorende elementen

lesdag 3: nader te bepalen

Het is belangrijk om in ons huis een ‘gewijde’ plek te creëren om ons stevig in dit leven te kunnen verankeren. In heel veel culturen is dit een reeds lang toegepast gebruik. Het is een plek waar we rust, kracht, inspiratie en inzichten kunnen opdoen.

 • Edelstenen en het geloof
 • De drie eenheid; lichaam, geest en ziel
 • Een persoonlijk altaar met edelstenen

lesdag 4: nader te bepalen

Edelstenen beïnvloeden de energie in een ruimte, bij een mens of bij een activiteit. De helende krachten van edelstenen resoneren prachtig met klanken, kleuren en kunst. Dit is een belevingsdag waarin we de kracht van de edelstenen gaan ervaren samen met de klanken van verschillende instrumenten. De diep helende werking is onmiskenbaar voelbaar. Edelstenen en driedimensionale schilderijen versterken elkaar en werken diep in op alle niveaus in de mens. Versterking, bekrachtiging, heling en transformatie vinden plaats.

 

Module 4

lesdag 1: nader te bepalen

Een kristaladvies voor een woning of een werkruimte kan tot subtiele en opvallende veranderingen leiden voor de bewoners of de gebruikers van de ruimte.

 • Voorbereiding en plan van aanpak
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Analyse versus intuïtie

lesdag 2: nader te bepalen

Deze les staat in het teken van een huisbezoek. De informatie die ter beschikking wordt gesteld en die je zelf vergaart, zijn de ingrediënten voor het maken van een kristaladvies voor de bewoners.

 • Gesprek met de bewoners
 • Rondleiding en inventarisatie
 • Waarneming en gewaarwording

lesdag 3: nader te bepalen

De presentatie van jouw eigen kristaladvies vindt plaats in de veilige omgeving van de opleidingsgroep. Het stellen van vragen en het geven van feedback door de mede cursisten brengen mogelijk nog andere inzichten. Met deze gegevens kan het advies nog worden aangevuld of aangescherpt, voordat het aan de bewoners wordt overhandigd.

 • Presentatie individuele kristaladviezen
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van feedback

Na deze les dient de definitieve versie van het kristaladvies zowel schriftelijk als digitaal te worden ingeleverd. De rapporten worden voorgelegd aan de bewoners.

lesdag 4: nader te bepalen

Het is natuurlijk erg leuk om te weten wat de mening van de bewoners is over de ingediende kristaladviezen. Een van de bewoners zal hier iets over komen vertellen.

 • Terugkoppeling bewoner(s)
 • Evaluatie kristaladviezen

Een methode om een Edelsteen in huis of in de tuin te positioneren is met behulp van een wichelroede. Een expert zal ons hierover meer vertellen.

 • Aardstralen, wateraders, energiebanen in de aarde
 • Wichelroede lopen
 • De juiste steen op de juiste plek

 

Edelstenen Workshops

“Ontdek de werking en toepassing van geneeskrachtige stenen”.

Tijdens deze cursus leer jij jezelf openstellen voor de bijzondere kwaliteiten van edelstenen en mineralen. Kennis over het aardse ontstaan, de eigenschappen en de kleuren geven je inzicht in de werking van stenen. Je leert hoe je ze kunt toepassen in jouw dagelijks leven. We oefenen met verschillende stenen, zodat jij de werking van deze stenen kunt gaan ervaren. Zeer verrassende en interactieve cursus.

Kosten € 37,50 per keer; dit is inclusief map, documentatie en uitwerking, schrijfmateriaal, oefenen met verschillende edelstenen en mineralen, koffie/thee en lekkers. 

Deze workshops worden op verzoek ingepland. Dit kan ook een eenmalige workshop op maat zijn voor een groep. Bespreek de mogelijkheden. De nieuwe reeks start op woensdag 24 november en vindt maandelijks plaats van 14.00 tot 17.00 uur.

Het ontstaan van mineralen
 • Ontstaanswijze en vorming
 • Mineraalvormende elementen
 • De toepassing op jouw persoonlijke situatie
Kristalstructuren en persoonlijke levensstijlen
 • Kristalvormen
 • Levensstijlen
 • Het effect en de toepassing van kristalstructuren
De kleur van mineralen
 • Het kleurenwiel
 • Het ontstaan van kleuren
 • Het effect van en het genezen met mineraalkleuren
De praktische toepassing van stenen
 • Het hoe en waarom van de genezende werking
 • Vormen en mogelijkheden van het toepassen
 • Reiniging en onderhoud van stenen
Het analytisch kiezen van stenen
 • Kies de steen die past bij jouw levenssitutie
 • Stenen die passen bij jouw sterrenbeeld
 • Stenen die horen bij een bijzondere gelegenheid
Het intuïtief kiezen van stenen
 • Hoe kies je intuïtief de juiste steen
 • Jouw persoonlijke geneeskrachtige stenen
 • De steencirkel
De twaalf belangrijkste stenen
 • 12 Stenen als praktische huisapotheek
 • Wanneer pas je ze toe in je dagelijks leven
 • Behandeling en preventie van aandoeningen
Mediteren met stenen, nader te bepalen
 • Groepsmeditatie
 • Meditatie op jouw persoonlijke steen
 • Communiceren met stenen

Locatie: 

De Edelstenenzolder
Adelaine Legters
Oude Wehlseweg 19
7007 GE Doetinchem

Aanmelden:
Tel: 06-49895722  Email: info@adahlayn.nl